Преглед на файлове

Fixed default path in systemd script

master
Christoph Haas преди 2 години
родител
ревизия
f6dc89b55f
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      startup/systemd/kopano-spamd.service

+ 1
- 1
startup/systemd/kopano-spamd.service Целия файл

@@ -4,7 +4,7 @@ Description=Kopano Core Spam Daemon
4 4
 [Service]
5 5
 Type=simple
6 6
 Environment=LC_ALL=C LANG=C
7
-ExecStart=/usr/bin/python /usr/sbin/kopano-spamd.py -F
7
+ExecStart=/usr/bin/python /usr/local/bin/kopano-spamd.py -F
8 8
 SuccessExitStatus=1
9 9
 
10 10
 [Install]

Loading…
Отказ
Запис