Преглед на файлове

Fixed default path in systemd script

master
Christoph Haas преди 2 години
родител
ревизия
f6dc89b55f
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      startup/systemd/kopano-spamd.service

+ 1
- 1
startup/systemd/kopano-spamd.service Целия файл

@@ -4,7 +4,7 @@ Description=Kopano Core Spam Daemon
[Service]
Type=simple
Environment=LC_ALL=C LANG=C
ExecStart=/usr/bin/python /usr/sbin/kopano-spamd.py -F
ExecStart=/usr/bin/python /usr/local/bin/kopano-spamd.py -F
SuccessExitStatus=1

[Install]

Loading…
Отказ
Запис