Преглед на файлове

Fixed bug (Github Issue #1)

tags/v2.0.5
Christoph Haas преди 2 години
родител
ревизия
67db3f52b7
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      js/data/Actions.js

+ 2
- 2
js/data/Actions.js Целия файл

@@ -125,7 +125,7 @@ Zarafa.plugins.contactimporter.data.Actions = {
var inbox = container.getHierarchyStore().getDefaultStore();
var pub = container.getHierarchyStore().getPublicStore();

if (!Ext.isEmpty(inbox.subStores) && inbox.subStores.folders.totalLength > 0) {
if (!Ext.isEmpty(inbox) && !Ext.isEmpty(inbox.subStores)) {
for (var i = 0; i < inbox.subStores.folders.totalLength; i++) {
var folder = inbox.subStores.folders.getAt(i);
if (!Ext.isEmpty(folder) && folder.get("container_class") == "IPF.Contact") {
@@ -146,7 +146,7 @@ Zarafa.plugins.contactimporter.data.Actions = {
}
}

if (!Ext.isEmpty(pub.subStores) && pub.subStores.folders.totalLength > 0) {
if (!Ext.isEmpty(pub) && !Ext.isEmpty(pub.subStores)) {
for (var j = 0; j < pub.subStores.folders.totalLength; j++) {
var folder = pub.subStores.folders.getAt(j);
if (!Ext.isEmpty(folder) && folder.get("container_class") == "IPF.Contact") {


Loading…
Отказ
Запис